Logo NNW
Ubezpieczenie NNW - compensa
30.09.2021

Podstawowym ubezpieczeniem, jakie można wykupić dla swojego dziecka jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, które zapewni minimum ochrony ubezpieczeniowej. Jednak do pełni ochrony warto jest zadbać, aby dziecko było także chronione polisą OC. Często zdarza się, że te dwa rodzaje ubezpieczeń są mylone lub zakłada się, że OC jest częścią NNW. W rzeczywistości są to dwa różne produkty, które warto posiadać, aby dziecko było w pełni chronione. Czym różni się NNW od OC w życiu prywatnym?

 

Głównym zadaniem ubezpieczenia NNW Dziecka jest wsparcie finansowe w razie nagłych wypadków. Polisa ma pomóc ubezpieczonemu powrócić do stanu zdrowia sprzed nieszczęśliwego zdarzenia, zwracając koszty leczenia, rehabilitacji czy wypłacając poszkodowanemu świadczenia za każdy dzień hospitalizacji. NNW Dziecka to ubezpieczenie całkowicie dobrowolne, często kupowane wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. NNW chroni dzieci na całym świecie przez cały rok trwania polisy. Bez względu na to, gdzie miało miejsce zdarzenie, ubezpieczenie zwróci koszty leczenia poniesione w Polsce. Do tych kosztów zalicza się również zakup sprzętów medycznych, naprawa uszkodzonych sprzętów (np. okularów, pompy insulinowej) czy odbudowa zębów. W NNW Dziecka znajdzie się także wiele dodatkowych świadczeń pomagających dziecku i rodzicom radzić sobie ze skutkami wypadku: ubezpieczenie zwróci także koszty pomocy psychologicznej, prawniczej, a także koszty korepetycji.

 

OC to ubezpieczenie, które chroni nas przed konsekwencjami zdarzeń, do których doszło z naszej winy. Najczęściej spotykamy się z tym ubezpieczeniem w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie polisa OC ratuje nas przed pokrywaniem szkód powstałych w wyniku wypadku. Identycznie jest w przypadku OC w życiu prywatnym. Często rodzice pytają o oferty OC dla swoich dzieci – jednak faktem jest, że dzieci do 13. roku życia nie posiadają zdolności cywilnoprawnej i całkowicie podlegają swoim rodzicom lub opiekunom i to oni ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci. Dlatego ważne jest, aby rodzice posiadali OC w życiu prywatnym, które obejmuje zakresem także dzieci i szkody przez nie wyrządzone. Takie ubezpieczenie przyda się, gdy dziecko zniszczy sklepową wystawę, porysuje zaparkowane auto lub wybije sąsiadowi szybę. Poszkodowany ma prawo zwrócić się do rodziców o odszkodowanie, które można pokryć ze swojego OC.

 

OC w życiu prywatnym funkcjonuje jako osobny produkt, ale najbardziej opłacalne jest zakupienie go w ramach ubezpieczenia nieruchomości: na dom lub mieszkanie. Ubezpieczenie obejmie wtedy wszystkich domowników. Należy zapamiętać, że OC nie jest częścią polisy NNW i jeśli zależy nam na dodatkowej ochronie powinniśmy zadbać osobno o OC w życiu prywatnym.

 

NNW i OC to dwa osobne podkuty ubezpieczeniowe, ale nie ulega wątpliwości, że wzajemnie bardzo dobrze się uzupełniają i warto posiadać oba ubezpieczenia.