Logo NNW
Ubezpieczenie NNW - compensa
25.06.2021

Śliczny mała dziewczynka rysunek z farbą i paintbrush w domu Darmowe Zdjęcia

Ubezpieczenie Przedszkolne

Ubezpieczenie dla przedszkolaka warto wykupić z wielu względów. Ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka przyda się w sytuacjach, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka lub poważnego zachorowania będzie niezbędne długie i kosztowne leczenie. Ubezpieczenie NNW spełni wtedy rolę dobrego zabezpieczenia finansowego na takie sytuacje.

Ubezpieczenie przedszkolaka

W przypadku kilkuletnich dzieci dobre ubezpieczenie NNW będzie rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ w takim wieku ciekawskie i ruchliwe dzieci są narażone nawet na najdrobniejsze wypadki: zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Dobre ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka obejmie zdarzenia, które mogą mieć miejsce w domu, w szkole, a także na wycieczce, czy na wakacjach. Przedszkolak jest objęty ochroną w drodze do szkoły, a także w drodze powrotnej. Ochrona działa nie tylko w Polsce, ale również za granicą – przeważnie świadczenia wypłacane są tylko w razie hospitalizacji w Polsce (aby otrzymać zwrot kosztów leczenia za granicą, potrzebne będzie osobne ubezpieczenie turystyczne).

Co obejmuje ubezpieczenie przedszkolaka?

Ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka obejmuje wszelkie zdarzenia, które można zakwalifikować jako nieszczęśliwy wypadek oraz zachorowania. Jako nieszczęśliwy wypadek rozumie się zdarzenia, do którego doszło z przyczyn niezależnych od poszkodowanego, a w wyniku zdarzenia doszło do trwałego lub tymczasowego uszczerbku na zdrowiu. Często wypadki oznaczają długotrwałą hospitalizację, koszty rehabilitacji, operacji a także zakup lub naprawa sprzętów medycznych (np. kule, pompy insulinowe, aparaty ortodontyczne, okulary korekcyjne). Ubezpieczenie dla przedszkolaka to także zabezpieczenie, gdy dziecko uprawia sport. Najlepsze ubezpieczenie dla przedszkolaka będzie posiadało szeroki zakres dozwolonych sportów, np. jazdę konną, sporty drużynowe, a nawet popularne sztuki walki (karate, judo, taekwondo). Z takich ubezpieczeń wyłączane są sporty ekstremalne oraz zarobkowe uprawianie sportu (udział w zawodach, stypendia sportowe). Wybierając ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka warto zwrócić uwagę czy wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu będzie korzystna w stosunku do ceny. Dlaczego? Najczęściej występujące urazy to wszelkiego rodzaju złamania kończyn, skręcenia stawów czy stłuczenia. Odszkodowanie oblicza się na podstawie wartości podanych w tabelach uszczerbkowych (do znalezienia w OWU). Warto więc przeanalizować, czy suma ubezpieczenia będzie dla nas satysfakcjonująca w razie wypadków, które zdarzają się statystycznie najczęściej, np. gdy dziecko jadąc na rowerze przewróci się i złamie rękę. W zakresie ubezpieczenia NNW dla przedszkolaka powinny znaleźć się także ugryzienia wyrządzone przez zwierzęta (kot, pies, żmija) oraz użądlenia. Warto pamiętać, że ubezpieczenie dla przedszkolaka to nie tylko zwrot kosztów leczenia, ale także doraźna pomoc w innych kryzysowych sytuacjach. Najlepsze ubezpieczenie dla przedszkolaka będzie miało w zakresie takie sytuacje jak organizacja akcji poszukiwawczej dziecka i wsparcie prawne (oraz zwrot kosztów). Dodatkowo w dobrym pakiecie można znaleźć także zapewnienie pomocy psychologicznej po wypadku (zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica). W związku z wypadkiem może zdarzyć się, że dziecko będzie zmuszone opuścić kilka dni szkoły – ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka może zwrócić także koszt korepetycji.

Berbeć chłopiec w hełmie uczy się jechać hulajnoga Premium ZdjęciaCzy ubezpieczenie przedszkolne obejmuje pobyt w szpitalu?

Jednym z najważniejszych elementów, jakie zawiera ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka to tzw. dzienne świadczenie szpitalne. Dzienne świadczenie szpitalne to kwota, jaką dziecko otrzyma za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania. W zależności od towarzystwa, takie świadczenia można otrzymać po osiągnięciu określonej minimalnej liczby dni spędzonych na hospitalizacji. Wysokość świadczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz określonej maksymalnej wartości wypłaconego świadczenia ustalonej przez ubezpieczyciela. Ubezpieczenie dla przedszkolaka również obejmuje jako osobne świadczenie poważne zachorowania (choroby te są określone w OWU), za które można otrzymać jednorazowe wysokie świadczenia, np. w przypadku udaru, zawału, sepsy). W zakresie hospitalizacji w zdecydowanej większości ofert ubezpieczeń NNW znajduje się także COVID-19. COVID-19 traktowany będzie tak jak każda inna choroba, w wyniku której konieczna jest hospitalizacja, a wysokość świadczenia będzie uzależniona od ilości dni spędzonych w szpitalu. Dla pewności należy zapoznać się z treścią OWU, aby zweryfikować informacje o ewentualnych karencjach lub dodatkowych świadczeniach.

Ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka może mieć bardzo szeroki zakres, jednak są sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała, np.: gdy szkoda powstała w następstwie zatrucia alkoholem, nieprzestrzegania zaleceń lekarskich, wykonania zabiegu poza kontrolą lekarza czy udziału w bójce (z wyłączeniem obrony koniecznej). Ubezpieczenie NNW dla przedszkolaka to minimum ochrony oraz zabezpieczenia finansowego dzieci. Dobre ubezpieczenie NNW w całości pokryje koszty wypadku i leczenia, a tym samym zapewni cenny spokój i komfort psychiczny rodziców.