Logo NNW
Ubezpieczenie NNW - compensa
1
WYBIERZ PAKIET
2
PODAJ DANE
3
OPŁAĆ

39

rocznie

50

rocznie

75

rocznie

139

rocznie

Suma
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 25 000 zł 45 000 zł 100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki do 10%) stawka za 1% SU 150 zł 250 zł 400 zł 400 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki powyżej 10%) stawka za 1% SU 150 zł 250 zł 450 zł 1 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 7 500 zł 12 500 zł 22 500 zł 50 000 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 100 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 50 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (limit 1 350 zł) 30 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku 3 000 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł 3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (limit 2 000 zł) - w zakresie także leczenie Covid-19 10 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień
Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)
KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE

39

zł/rocznie

50

zł/rocznie

75

zł/rocznie

139

zł/rocznie
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł 25 000 zł 45 000 zł 100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki do 10%) stawka za 1% SU
150 zł 250 zł 400 zł 400 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki powyżej 10%) stawka za 1% SU
150 zł 250 zł 450 zł 1 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
7 500 zł 12 500 zł 22 500 zł 50 000 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 100 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 50 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (limit 1 350 zł)
30 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
3 000 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł
3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
- 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (limit 2 000 zł) - w zakresie także leczenie Covid-19
10 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień
Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI
2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka
1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)
KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE

Zobacz, dlaczego warto kupić ubezpieczenie NNW Dziecka

  • Sam/sama wybierasz pakiet ochrony jakiego potrzebują Twoje dzieci.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę.
  • Wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym m.in. popularne sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami jest automatycznie wysyłana na Twój adres email.
  • Kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci za jednym razem.
  • Ubezpieczającym może być każda osoba, która opłaca składkę.

Pliki do pobrania:

Ubezpieczenie Dziecka – dlaczego jest potrzebne?

Każdy kto ma dzieci wie, że dostarczają one zarówno mnóstwo radości, jak i kłopotów. Dziecko to tyle samo szczęścia, co i obowiązków, a jednym z podstawowych zadań rodzica to zapewnienie swojemu dziecko bezpieczeństwa. Żaden rodzic nie jest w stanie przewidzieć, na jaki pomysł wpadnie za chwilę dziecku i czy nie skończy się to w najlepszym wypadku złamaną ręką. Przed pewnymi rzeczami nie da się uchronić, ale można zadbać o to, aby skutki pewnych wydarzeń były w pełni zabezpieczone finansowo. W takich sytuacjach niezawodnie sprawdzają się ubezpieczenia dla dzieci. NNW dla dziecka to minimum ochrony jakie rodzice powinni zapewnić swoim pociechom.

Ubezpieczenie dziecka – co to właściwie jest?

Ubezpieczenie NNW dla dziecka to ubezpieczenie majątkowe. NNW rozumie się jako „następstwo nieszczęśliwego wypadku” i aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako NNW musi zostać wywołane niezależnym czynnikiem. Do NW zalicza się wszelkie drobne wypadki jak upadki z roweru, obite kolana, a także poważniejsze wypadki, gdzie dziecko doznało o wiele większych obrażeń lub w wyniku wypadku straciło życie. Zadaniem ubezpieczenia NNW jest przede wszystkim wsparcie finansowe w razie zaistniałego wypadku. Ubezpieczenie dziecka pozwala skorzystać ze świadczeń, które zostaną wypłacone na przykład: w razie hospitalizacji (dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby lub nieszczęśliwego wypadku), rehabilitacji, leczenia czy konieczności zakupu sprzętów medycznych. NNW dla dziecka to nie tylko zwrot kosztów związanych z procesem powrotu do zdrowia, ale także wsparcie i organizacja pomocy w razie zaginięcia dziecka, pomoc psychologiczna, zwrot kosztów pomocy psychologicznej. nnwdziecka.pl dodatkowo oferuje pomoc w zainstalowaniu blokady rodzicielskiej, czy usuwaniu wirusa z telefonu – dzięki temu dziecko będzie bezpieczne w także w internecie.

NNW a ubezpieczenie szkolne

Czym różnią się te dwa ubezpieczenia? Właściwie są to dwie zamienne nazwy. Z tym, że określenie „ubezpieczenie szkolne” może wielu rodziców wprowadzić w błąd. Takie ubezpieczenie kojarzy się z ubezpieczeniem zawieranym w szkole na początku roku, gdzie często nawet nie mamy pojęcia, co jest w zakresie i jakie są sumy ubezpieczenia. Warto tu zaznaczyć, że takie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i w szkole nikt nie ma prawa wymagać od nas dołączenia do grupowej polisy. NNW dla dziecka to kwestia indywidulana każdego rodzica – ubezpieczenie dziecka można zakupić we własnym zakresie i niekoniecznie w szkole. Ważne jest, aby błędnie nie powielać przekonania, że „ubezpieczenie szkolne NNW” działa tylko w szkole. Wszystkie ubezpieczenia NNW dla dziecka dostępne na rynku obejmują znacznie większy obszar i w zakresie ubezpieczenia są zdarzenia mające miejsce na całym świecie, bez rozróżnienia, czy są to prywatne wakacje z rodzicami, wycieczka szkolna, zabawa na placu zabaw, czy upadek podczas zajęć wychowania fizycznego. Ubezpieczenie nnwdziecka.pl obejmuje zakresem wydarzenia z całego świata, 24/h, a co więcej w zakresie ochrony są także przeróżne sporty, np. pływanie, jeździectwo, sporty drużynowe. Dodatkowo nnwdziecka to odpowiednie ubezpieczenie przedszkolaka, czy starszego dziecka – polisę można zakupić już w dniu narodzin (z ubezpieczenia mogą skorzystać dzieci do 19. Roku życia).

Jak wybrać dobre ubezpieczenie dziecka i na co zwracać uwagę?

Zawiłe i skomplikowane OWU oraz długa lista zakresu odpowiedzialności mogą zawrócić w głowie, przy podejmowaniu decyzji o zakupie ubezpieczenia NNW dla dziecka. Kupując ubezpieczenie dla dzieci, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na świadczenia w razie wypadków, które tak naprawdę zdarzają się najczęściej – dobrze zadbać o to, by nasz ubezpieczyciel zaproponował odszkodowanie opłacalne względem rocznej składki. Statystycznie najczęściej rodzice korzystają z polisy, gdy zdarzy się jakiś drobny wypadek np. wszelkiego rodzaju niegroźne złamania, które przy ruchliwym i ciekawskim dziecku może zdarzyć się bardzo łatwo. Kupując ubezpieczenie NNW dla dziecka przede wszystkim należy spojrzeć na procent uszczerbku na zdrowiu (procent od głównej sumy ubezpieczenia, który zostanie wypłacony w przypadku orzeczenia trwałego uszkodzenia ciała), wysokość świadczenia szpitalnego (wypłacane w razie hospitalizacji dziecka), zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, poważne zachorowania.

Ubezpieczenie Dziecka – dlaczego warto?

Dobre ubezpieczenie dziecka to gwarancja finansowego wsparcia w razie nieszczęśliwego wypadku. Samo zdarzenie to już ogrom stresu i strachu zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Kupując ubezpieczenie NNW dla dziecka zapewniamy sobie finansową pomoc, która w całości pokryje wszelkie koszty leczenia i oszczędzi na samym początku niepokoju, związanego z wizją finansowania zbliżającego się leczenia lub rehabilitacji. Mimo tego, że ubezpieczenie dziecka (ubezpieczenie szkolne) nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, mądrym i odpowiedzialnym krokiem ze strony każdego rodzica będzie inwestycja w roczne ubezpieczenia. Składki takiego ubezpieczenia to często niewielki ułamek tego, ile mogą wynieść całościowe koszty leczenia. Warto kupić NNW dla dziecka z własnej inicjatywy i podejmując świadomą decyzję, że ubezpieczenie, które wybraliśmy jest dobre i zapewni nam wsparcie.