Logo NNW
ubezpieczenie nnw online
Ubezpieczenie realizowane w:
Ubezpieczenie NNW - compensa
1
WYBIERZ PAKIET NNW
2
PODAJ DANE SWOJE I DZIECKA / DZIECI
3
ZAPŁAĆ ONLINE I ODBIERZ POLISĘ
ŚWIADOMY WYBÓR
Stara składka roczna:
44
58
79
125
Składka roczna:
33
rocznie
44
rocznie
55
rocznie
95
rocznie
Zakres ubezpieczenia:
Śmierć wskutek NW
10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub terroru (dodatkowa suma ubezpieczenia)
5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW stawka za 1% SU
150 zł 250 zł 350 zł 500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru (dodatkowa suma ubezpieczenia)
7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 25 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek
150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem NW
3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Zwrot kosztów leczenia
3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne 30 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji
3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub innego sprzętu medycznego w wyniku NW
(np.: okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające proces leczenia)
3 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
4 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
6 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
8 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW
- zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
10 zł / dzień 30 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie NW
400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Zwwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW, limit 400 zł w okr. ub. 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Compensa iMe - Ubezpieczenie iMe Kids Secure 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)
ŚWIADOMY WYBÓR
44
33
rocznie
58
44
rocznie
79
55
rocznie
125
95
rocznie
Śmierć wskutek NW
10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub terroru (dodatkowa suma ubezpieczenia)
5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW stawka za 1% SU
150 zł 250 zł 350 zł 500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów terroru (dodatkowa suma ubezpieczenia)
7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 25 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu NW w przypadku, gdy nie jest orzeczony trwały uszczerbek
150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem NW
3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Zwrot kosztów leczenia
3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne
30 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji
3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub innego sprzętu medycznego w wyniku NW
(np.: okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające proces leczenia)
3 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
4 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
6 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
8 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW
- zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Dzienne Świadczenie szpitalne z powodu choroby
10 zł / dzień 30 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie NW
400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW, limit 400 zł w okr. ub.
400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Compensa iMe - Ubezpieczenie iMe Kids Secure
2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)

Zobacz, dlaczego warto kupić ubezpieczenie NNW Dziecka

  • Sam/sama wybierasz pakiet ochrony jakiego potrzebują Twoje dzieci.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę.
  • Wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami jest automatycznie wysyłana na Twój adres email.
  • Kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci za jednym razem np. syn w przedszkolu oraz córki w gimnazjum i szkole średniej.
  • Ubezpieczającym jest Rodzic lub opiekun prawny.

Pliki do pobrania: